Programma

Zorg & ICT – wat zijn de ontwikkelingen in en rondom het veld? Tijd voor een Reboot?
Het programma wordt opgebouwd langs de hoofdthema’s “Vastleggen, Uitwisselen, Hergebruiken, Implementatie en Keten”.
Er komen veel voorbeelden uit de praktijk en je wordt bijgepraat over de ontwikkelingen op beleidsgebied.

Woensdag 7 september 2022

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
Vide & Melbourne
Vide & Melbourne
Ontvangst
09:00 - 09:30

Pauze
10:50 - 11:15

Lunchpauze
12:00 - 13:30
12:00 - 13:30

Pauze
15:00 - 15:25

Borrel & Diner
17:00 - 19:00
17:00 - 19:00

Sidney 1
Sidney 1
Openingsessie met Gezond Akkoord
09:30 - 10:00
Plenaire sessie

Programma
09.30 - 09.40: Opening
09.40 - 10.00: Plenaire presentatie "Gezond AKKOORD: een patiënten perspectief op de organisatie van data-uitwisseling voor onderzoek en zorg"
Dat data-uitwisseling belangrijk is ter versterking van gezondheidsonderzoek en zorg ontkent niemand. Toch worden de meeste inspanningen om dat te realiseren gekenmerkt door een technology-push en data-honger. Om het vertrouwen van patiënten en burgers in de zorg-ICT te behouden en versterken is meer nodig: nadenken over hoe het beheer van die data én bij de burger kan blijven, hij/zij tegelijk ontzorgd wordt én professionals nuttige dingen ermee kunnen doen.

Sprekers

Ronald Cornet, Universitair hoofddocent; Principal Investigator Klinische informatiekunde; Amsterdam Public Health onderzoeksinstituut en Voorzitter VMBI


Gaston Remmers, directeur Stichting Mijn Gegevens Onze Gezondheid (MD|OG)


Samen op naar de digitale zorg van morgen
10:05 - 10:50
Laura Steenbrink, Petra van Zeeland
10:05 - 10:50
Parallelsessie
Track: Actueel

Samen op naar de digitale zorg van morgen

Digitale transformatie wordt vaak genoemd als mogelijke oplossing om het dreigende zorginfarct te voorkomen. Digitale zorg kan zorgpersoneel ontlasten. Zorg op afstand kan het aantal consulten en contactmomenten verminderen en de patiënt/cliënt meer regie geven. Allemaal mooie beloften, maar hoe gaan we dit in de zorg waarmaken met elkaar?

In deze sessie concretiseren Petra van Zeeland en Laura Steenbrink (beide van organisatie adviesbureau Morgens) met de deelnemers de stappen die we moeten zetten richting de digitale zorg van morgen. Ze schetsen het toekomstbeeld en geven aan waarom regionale samenwerking hierbij een randvoorwaarde is. Tipje van de sluier: het is geen IT-feestje, maar een verandering die veel breder aandacht vraagt. Verwacht in deze sessie ook geen "presentatie-en-dan-ruimte-voor-vragen opzet", maar interactie met ruimte voor ieders inbreng, waarbij je niet op je stoel blijft zitten.

Spreker
  Petra van Zeeland, partner Morgens

  Laura Steenbrink, consultant Morgens

Mitz en/of Nuts
11:15 - 12:00
Albert Vlug, Martijn Mallie, Sergej van Middendorp, Marlene Gigase
11:15 - 12:00
Parallelsessie
Track: Uitwisselen

Mitz en/of Nuts
Op verzoek van de programmacommissie om de nog steeds bestaande onduidelijkheden en misverstanden over Mitz en Nuts weg te nemen, laten de ontwerpers van Mitz van VZVZ en communityleden van Nuts graag zien waarom Mitz en/of Nuts géén goede vraag is!

Sprekers
  Martijn Mallie, Programma manager Mitz

  Albert Vlug, Lead architect Mitz

  Sergej Middendorp, Bestuurslid Nuts

  Marlene Gigase, Ambassadeur van Nuts
Sponsor sessie | Impact maken met data in de zorg
12:45 - 13:15

Sponsor sessie | Impact maken met data in de zorg
Bij Infotopics is het onze missie om organisaties, afdelingen en bovenal mensen te helpen om beslissingen te nemen op basis van data. Data in de handen van de ‘gewone’ business user, die de datapatronen ziet, begrijpt en direct kan relateren aan zijn of haar vakgebied. Data-gedreven werken is geen doel op zich, het heeft pas waarde als het bijdraagt aan het behalen van jouw bedrijfsstrategie en -doelen.
“Datagedreven werken is consequent analyseren en sturen op basis van data” De weg naar data-gedrevenheid is een transitie op zich. Of je nu de stap wilt maken naar voorspellende analyses of nog bezig bent met de basis op orde te brengen; met het werken met data verander je proces, technologie, mens en cultuur. En dat heeft impact.
We nemen je mee in succesverhalen van diverse zorginstanties (ziekenhuizen, verzorgingshuizen en publieke gezondheidszorg) en tonen je onze aanpak om er ook bij jou een data-gedreven succes van te maken!

  Wouter Karsten, Managing Consultant, Infotopics

Dansen tussen wal en schip
13:30 - 14:10
13:30 - 14:10
Plenaire sessie

Programma
13:30: Korte terugblik op de ochtend door de dagvoorzitter, Ronald Cornet
13:35: Plenaire presentatie | Dansen tussen wal en schip
Tijdens deze plenaire presentatie zal Eva Eikhout inspirerend vertellen hoe zij probeert te dansen met een systeem, waarin zij vaak tussen wal en schip valt.

Spreker
  Eva Eikhout (Fotograaf Geke Bosch)

Eva werd in 1996 kerngezond geboren met haar ledematen grotendeels afwezig. Sinds 2019 woont ze zelfstandig op kamers in haar geliefde Nijmegen. Hier woont ze samen met vriendinnen en maakt gebruik van een zelf opgezet zorgteam voor de benodigde hulp.
Kort na haar studie Communication and Multimedia Design wordt ze aangenomen bij de BNNVARA Academy als presentator bij Academy TV. Ze werkt voor verschillende (TV) programma's en heeft een aantal YouTube series op haar naam staan.
Eva weet mensen te inspireren door te vertellen over de hindernissen die zij doorstaat wegens haar lichamelijke beperking in combinatie met rake zelfspot.

Artificial Intelligence in Medische beeldvorming
14:15 - 15:00
Peter van Ooijen
14:15 - 15:00
Parallelsessie
Track: Hergebruiken

Artificial Intelligence in Medische beeldvorming
In deze sessie wordt de checklist AI in Medische beeldvorming besproken, geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk.

Spreker

Peter van Ooijen, Associate Professor Medical imaging Informatics, UMCG, DASH

Digitaal samenwerken in de regio: praktijkverhalen
15:25 - 16:10
Angélique Ludwig, Michel Löhr, Jasper van Sambeek
15:25 - 16:10
Parallelsessie
Track: Implementatie

Digitaal samenwerken in de regio: praktijkverhalen
In veel regio’s hebben zorgaanbieders hun krachten gebundeld om gegevensuitwisseling én hun zorgprocessen te digitaliseren. In deze seminar krijg je een implementatieverhaal uit vier verschillende regio’s te horen en ga je met hen in gesprek over hoe digitalisering succesvol in de praktijk gebracht kan worden.

Sprekers
  Angélique Ludwig-van der Veer, Programmamanager, RZCC

  Michel Löhr Manager Relaties en Businessontwikkeling, GERRIT

  Jasper van Sambeek Directeur, Sleutelnet


Pandemische paraatheid
16:15 - 17:00
Erik de Jonge, Jeroen van Oostrum
16:15 - 17:00
Plenaire sessie

Programma
16:15 - 16:45 De wijze lessen van corona: staan we paraat voor de volgende pandemiedoor Erik de Jonge en Jeroen van Oostrum
16:45 - 17:00 Afsluiting door de dagvoorzitter, Ronald Cornet

De wijze lessen van corona: staan we paraat voor de volgende pandemie
Erik en Jeroen blikken samen terug op 2,5 jaar coronabestrijding en de stappen die zijn gezet op Informatietechnologie (IT) en Informatievoorziening (IV) gebied. Ze geven een kijkje in de IT- en IV-keuken van GGD GHOR Nederland. Een organisatie die vanuit het niets ineens het grootste EPD-systeem van Nederland beheert. En een complex datalandschap met diverse tools heeft ontwikkeld die grootschalig testen, traceren en vaccineren mogelijk maken. Daarbij wordt natuurlijk de hamvraag beantwoord: staan we paraat voor de volgende pandemie?

Sprekers
  Erik de Jonge, CMIO, GGD GHOR Nederland

Jeroen van Oostrum, Strategisch adviseur, Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI)Ronald Cornet, Voorzitter VMBI
Erik de Jonge is arts M+G infectieziektebestrijding en Chief Medical Officer bij GGD GHOR Nederland. Samen met zijn team is hij de verbindende schakel tussen het medische en IV-domein binnen de Landelijke Coördinatie Covid-19 Bestrijding (LCCB).

Jeroen van Oostrum is partner bij M&I/Partners, strategisch adviseur van de Landelijke Functionaliteit Infectieziektebestrijding (LFI) en voormalig Programmadirecteur Digitalisering binnen de Landelijke Coördinatie Covid-19 Bestrijding (LCCB) van GGD GHOR Nederland. Hij stond samen met een groot team professionals aan de wieg van veel IT-dienstverlening die in coronatijd is ontwikkeld, ingevoerd en verbeterd.


Sidney 2
Sidney 2
AI-software validatie
10:05 - 10:50
Sade Faneyte
10:05 - 10:50
Parallelsessie
Track: Uitwisselen

AI-software validatie in medische hulpmiddelen
Wat betekent validatie van AI nu eigenlijk voor een ziekenhuis in de praktijk? In deze sessie bespreken we de belangrijkste onderdelen voor de validatie van AI-software in medische hulpmiddelen. Met voorbeelden uit het Maasstad Ziekenhuis zal ik illustreren wat de uitdagingen zijn en deel ik tips die u kunt toepassen in uw eigen organisatie.

Spreker
  Sade Faneyte, Klinisch Informaticus, Maasstad Ziekenhuis


Eenmalig registreren
11:15 - 12:00
Geertje de Boer, Mirjam Plantinga
11:15 - 12:00
Parallelsessie
Track: Vastleggen

Eenmalig registreren
Tijdens deze sessie komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Eenmalig registreren geschikt voor data science, geoptimaliseerd vanaf de bron. Wat kan er in de praktijk: een lerend zorg systeem, geoptimaliseerd voor de gebruikers.
- ELSA: Ethical, legal and societal aspects van digitale gegevensverzameling en verwerking

Sprekers
  Geertje de Boer, UMCG

  Mirjam Plantinga, ELSA-NN

Wil je meer lezen over ELSA-NN: ELSA AI lab Northern Netherlands (ELSA-NN) (umcgresearch.org)


Spelenderwijs ‘verhaal halen’
14:15 - 15:00
Félice de Charro, Marit Blom
14:15 - 15:00
Parallelsessie
Track: Keten

Spelenderwijs ‘verhaal halen’
Leer je te verplaatsen in hoe RSO’s organiseren op meerdere niveau’s.
Bij grote en strategische belangrijke samenwerkingen is het vaak niet genoeg als enkel bestuurders met elkaar afspraken maken, of als alleen professionals met elkaar aan de slag gaan. Het is cruciaal dat partijen elkaar op bestuurlijk, management- en professioneel niveau weten te vinden en durven aan te spreken. ‘Verhaal halen’ stimuleert de uitdagingen die ontstaan als je betrokken bent bij een samenwerking en hierin je organisatie vertegenwoordigt, of als jij door een collega of bestuurder wordt vertegenwoordigd. Het spel dwingt deelnemers na te denken over de belangen van hun organisatie en helpt ze te zien wat erbij komt kijken als je namens een organisatie afspraken maakt in een samenwerking.

Sprekers
  Félice de Charro

  Marit Blom

Adviseurs digitale zorg en spelbegeleiders in samenwerkingsvraagstukken, Sigra


Bewust van data kwaliteit
15:25 - 16:10
Sascha van Duijn, Erik Lubbe
15:25 - 16:10
Parallelsessie
Track: Hergebruiken

Bewust van data kwaliteit
Tijdens deze sessie komen de volgende onderdelen aan bod:
- Vanuit data gedreven organisatie naar continu aandacht voor data kwaliteit - Opzetten van schaalbaar framework voor data kwaliteit analyses - Klein groeien voor daadwerkelijke awareness en structurele aandacht o Vanuit interne organisatie o Vanuit landelijke studies


Sprekers
- Sascha van Duijn, Datamanagement Coordinator, Amsterdam UMC
- Erik Lubbe, Afdelingshoofd Datamanagement, Amsterdam UMC


Sidney 3
Sidney 3
Samenwerking CxIO's
10:05 - 10:50
Renske Karens, Barbara Botma
10:05 - 10:50
Parallelsessie
Track: Implementatie

Samenwerking CxIO's
Er is moedig leiderschap nodig om samen het digitale zorglandschap toekomstbestendig in te richten. Ben jij nieuwsgierig hoe een CxIO rol het verschil hierin kan maken? Renske en Barbara nemen jullie mee in de verschillende wijze waarop de CxIO samenwerkt met IT, de patiënt, zorgverleners en het bestuur. De urgentie is groter dan ooit.

Sprekers

Renske Karens, Verpleegkundige (RN) Prinses Máxima Centrum, CNIO en Voorzitter VAR


Barbara Botma, Verpleegkundig supervisor Medisch Regiecentrum
UMC Utrecht, CNIO en Lid VAR
Opschaling van uitwisselingsinitiatieven
11:15 - 12:00
Filip Veldeman, Mark Helbert
11:15 - 12:00
Parallelsessie
Track: Actueel

Opschaling van uitwisselingsinitiatieven
In België lopen een aantal overheidsinitiatieven om de invoering van Snomed CT te versnellen. Tijdens deze sessie worden ervaringen gedeeld van de invoering van Snomed CT bij een grote EPD implementatie in Antwerpen.
We geven aan hoe de overheid innovatie stimuleert, samenwerking faciliteert en er voor zorgt dat inhoud en ervaringen van dit innovatieve project gedeeld worden met andere ziekenhuizen.

Sprekers
  Filip Veldeman, Voorzitter MIM & directeur Terra Nova Healthcare

  Mark Helbert, CMIO, ZNADe verpleegkundige als spin in het digitale web
14:15 - 15:00
Daniëlle van der Meer, Anouk van Pruissen
14:15 - 15:00
Parallelsessie
Track: Vastleggen

De verpleegkundige als spin in het digitale web
De verpleegkundige als deel van de enorme beroepsgroep en onmisbare schakel binnen de thema’s mensgerichte zorg als zorg- en informatietechnologie. Welke vormen van expertise en betrokkenheid vullen de hedendaagse verpleegkundigen en wat hebben zij nodig?
Sprekers

Daniëlle S. van der Meer, Bestuurslid V&VN - Verpleegkundige Zorg- en Informatietechnologie (VZI)


  Anouk van Pruissen, Sr Healthcare Consultant, Beter Healthcare

De resultaten van VIPP GGZ
15:25 - 16:10
Jaap Schrieke, Margon Tuinstra
15:25 - 16:10

De resultaten van VIPP GGZ
Jaap Schrieke, beleidsmedewerker van de Nederlandse GGZ en Margon Tuinstra, principal consultant bij D&A en programmamanager VIPP GGZ, nemen jullie mee in de resultaten van VIPP GGZ.
Wat VIPP GGZ heeft betekend in het vergroten van de regie van de patiënt door het delen van informatie via een PGO en portaal, het verbeteren van de medicatieveiligheid door medicatieverificatie en het delen van een actueel medicatieoverzicht met de patiënt en het gebruik van eHealth voor, tijdens en na de behandeling.
Ook nemen ze jullie mee in de systeem- en architectuuraanpassingen die nodig waren om deze resultaten te realiseren.

Sprekers
Jaap Schrieke, beleidsmedewerker van de Nederlandse GGZ

Margon Tuinstra, principal consultant bij D&A en programmamanager
VIPP GGZ